Guillaume Apollinaire overleden

De dichter Guillaume Apollinaire is als slachtoffer der griepepidemie op 38-jarigen leeftijd te Parijs bezweken.
Wij gedenken hem hier niet slechts als dichter, als tooneelschrijver en romancier, maar vooral als aanvoerder van een letterkundige groep en als de koene verdediger der nieuwe stroomingen in de schilderkunst.

Apollinaire in Genius van National Geographic

Apollinaire kwam afgelopen maand tot leven op tv. In de serie Genius van National Geographic over de Picasso kroop acteur Seth Gabel in de huid van Pablo’s collega-genie. Zijn optreden bewijst dat een film of serie over Apollinaire zeker een mogelijkheid zou zijn, nee, er heel snel moet komen.

In de tuin van Anna

Een Rijngedicht van Apollinaire dat niet in Alcools werd opgenomen. Apolllinaire schreef het gedicht in de herfst van 1901, toen hij met Annie Playden in dienst van burggravin de Milhau in Duitsland verbleef. Zij was de gouvernante van de dochter van de burggravin en hij haar leraar Frans. Voor de Anna in dit gedicht heeft Annie Playden model gestaan. Apollinaire is precies één jaar in dienst van burggravin de Milhau geweest, van 21 augustus 1901 tot 21 augustus 1902. ‘Dans le jardin de Anna’ is op muziek gezet door Francis Poulenc (FP94).