De heresiarch & cie.

De valse messias Amphion of Geschiedenis en avonturen van de baron d’Ormesan

De gids

Ik had Dormesan, een van mijn oude schoolkameraden, al vijftien jaar niet meer gezien. Ik wist alleen dat hij, nadat hij een aanzienlijk fortuin opgebouwd en verkwist had, in Parijs rondleidingen gaf aan buitenlanders.
 Op een dag kwam ik hem tegen vlak voor een van de grootste hotels aan de boulevards. Langzaam kauwend op een sigaar wachtte hij geduldig op klanten.
 Hij herkende mij als eerste en hield mij tegen bij het voorbijgaan. Toen hij zag dat zijn gezicht bij mij geen herinnering opriep, zocht hij in zijn zakken en overhandigde mij vervolgens een kaartje met daarop: Baron Ignace d’Ormesan.
 Ik omhelsde hem, en zonder mij te verbazen over zijn zonder twijfel recente verheffing in de adelstand, vroeg ik hem of de zaken goed gingen, of de buitenlandse gasten genoeg gaven.
—Houdt u mij voor een gids?, riep hij boos, een gids, een simpele gids?!
—Ik dacht…, stamelde ik, ze hadden me gezegd dat…
—Ho even! Degenen die je dit hebben verteld hielden je voor de gek. Je doet me denken iemand die aan een aan een bekende kunstschilder zou vragen of het wilde vlotten met het gebouw. Ik ben een kunstenaar, beste vriend, en sterker nog, ik heb mijn kunstvorm zelf uitgevonden en ben de enige beoefenaar ervan.
—Een nieuwe kunstvorm? Toe maar!
—Maak er geen grapje van! zei hij op strenge toon, ik meen dit serieus.
 Ik verontschuldigde mij en hij vervolgde bescheiden:

Ik ben onderwezen in alle kunsten en blonk in alle uit. maar de artistieke vakken zijn allemaal overbezet. In wanhoop mij een naam als schilder te vestigen, verbrandde ik al mijn schilderijen. Ik zag af af van de poëtische lauweren en verscheurde ik ongeveer honderdvijftigduizend gedichten. Terwijl ik mij zo mijn vrijheid in het esthetische domein verschafte, vond ik een nieuwe kunstvorm uit, gebaseerd op de peripatetische leer van Aristoteles. Ik gaf de kunst als naam de ‘amphionie’, als toespeling op de vreemde macht die Amphion bezat over stenen en verschillende bouwmaterialen voor steden.

(wordt vervolgd)