Tags: Media: tijd in beeld

Proza is halfdood

Het Sociaal Cultureel Planbureau deed onderzoek naar het mediagedrag van de Nederlander (van 13 jaar en ouder). Lezen van langere teksten zoals in kranten, tijdschriften en boeken behoort vaak...