Tags: Vrije verzen

Carriage return

Bij vrije verzen bepaalt de dichter helemaal zelf wanneer hij een nieuwe regel begint. Bijna helemaal zelf. Een beperking is natuurlijk de zetspiegel, maar de afbreking mag al na...

Kun je van proza zomaar poëzie maken?

Kun je van proza zomaar poëzie maken?

Vrije verzen zijn volgens sommigen in feite een vorm van proza, waarbij de regels zijn afgekapt. Kun je elke prozatekst in poëzie veranderen? Natuurlijk niet. Wanneer we een willekeurig...