Annie

Vorige week raakte ik zijdelings betrokken bij een discussie over een oude vertaling van ‘Annie’, een gedicht van Apollinaire uit Alcools. Over die discussie hopelijk later meer, maar het leidde ertoe dat ik zelf een poging deed om het gedicht te vertalen.

Van vormvast Frans naar rijmend Nederlands

Neerlandistiek.nl plaatste onlangs dit stuk over de eerste Nederlandse editie van ‘La chanson du mal-aimé’ uit Alcools. Ik vind de vertaling erg geslaagd en vroeg me daarom af: hoe doe je dat? Vertaler Paul Claes beantwoordde vriendelijk verschillende vragen over zijn vertaalkunst en sonnettendichter Bas Jongenelen legde uit hoe je vormvast dicht.

Guillaume Apollinaire overleden

De dichter Guillaume Apollinaire is als slachtoffer der griepepidemie op 38-jarigen leeftijd te Parijs bezweken.
Wij gedenken hem hier niet slechts als dichter, als tooneelschrijver en romancier, maar vooral als aanvoerder van een letterkundige groep en als de koene verdediger der nieuwe stroomingen in de schilderkunst.