Citaten van Apollinaire

Guillaume Apollinaire is een schrijver die op elke pagina wel een zin produceert die je zou willen onderstrepen. Hieronder een kleine verzameling citaten van Apollinaire.

Citaten van Apollinaire uit zijn gedichten

À la fin tu es las de ce monde ancien
Tenslotte ben je die oude wereld beu
(uit ‘Zone’, Alcools)

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie
Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie.

En je drinkt die drank die brandt als je leven
Je leven dat je drinkt als levenswater
(uit ‘Zone’, Alcools)

Les souvenirs sont cors de chasse
Dont meurt le bruit parmi le vent

Herinneringen zijn jachthoorns
Hun klanken sterven in de wind
(uit ‘Cors de Chasse’, Alcools)

Citaten van Apollinaire uit zijn romans en verhalen


Qui n’a pas un crime sur la conscience ? demanda le baron d’Ormesan. Pour ma part, je ne les compte plus. J’en ai commis quelques-uns qui m’ont rapporté pas mal d’argent. Et si je ne suis pas millionnaire aujourd’hui, il faut accuser mes appétits plutôt que mes scrupules.

‘Wie heeft er geen misdaad op zijn geweten?’, vroeg de baron d’Ormesan. ‘Ikzelf ben gestopt met tellen. Ik heb er verschillende begaan die me behoorlijk wat geld hebben opgeleverd. En dat ik op dit moment geen miljonair ben, is meer te wijten aan mijn begeertes dan aan mijn gewetensbezwaren.’
(uit ‘Un beau film’, L’Hérésiarque et Cie)

Citaten non-fictie

Au demeurant, tout est exquis dans ce recueil diapré comme un bouquet de Walcheren, coquet comme les Zélandaises, savoureux comme les hopjes de La Haye, et dont l’exotisme, par-ci, par-là fleurt fort l’arack distillé a Java.
Eigenlijk is het hele boek een lust om te lezen, kleurrijk als een bos bloemen van Walcheren, aantrekkelijk als Zeeuwse vrouwen, smakelijk als Haagse hopjes en het exotisme geurt op verschillende plaatsen naar de op Java gestookte arak.
(OEPC, p. 1136)