Colofon en copyrightkwesties

Colofon

Redactie: Wouter van der Land (e-mail: vandertekst[AT]gmail.com)

Copyrightkwesties

Van gedichten buiten het publieke domein citeren we geen volledige gedichten zonder toestemming, maar slechts fragmenten voor zover relevant ter demonstratie van een bepaald punt. Mocht je als rechthebbende toch bezwaar hebben tegen plaatsing van een citaat, neem dan contact op. Op de inhoud van deze website rust auteursrecht en databankenrecht. Overnemen van tekst zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan, afgezien van korte citaten met bronvermelding voor journalistieke of educatieve doeleinden, conform de Auteurswet.