Vertalingen van gedichten

De gedichten van Guillaume Apollinaire zijn maar zeer ten dele in het Nederlands vertaald. Alleen zijn ‘Bestiaire’ is in zijn geheel in Nederlandse vertaling verschenen. Van de poëzie uit de twee belangrijkste bundels, Alcools en Calligrammes, verschenen alleen vertalingen in bloemlezingen en losse vertalingen in tijdschriften. Hier op kostro.nl zijn de volgende gedichten van Apollinaire te vinden.

Vertalingen uit Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée (Het bestiarium of stoet van Orpheus

Vertalingen uit Alcools (Alcohols)

Vertalingen uit Calligrammes (Kalligrammen)