Categorie: Geen categorie

Guillaume Apollinaire overleden

De dichter Guillaume Apollinaire is als slachtoffer der griepepidemie op 38-jarigen leeftijd te Parijs bezweken.
Wij gedenken hem hier niet slechts als dichter, als tooneelschrijver en romancier, maar vooral als aanvoerder van een letterkundige groep en als de koene verdediger der nieuwe stroomingen in de schilderkunst.